Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalu

Aloitus
Rakennusten energiankulutus
Tieliikenne
Maatalous
Muut sektorit
Sähkön päästökerroin
Päästöhyvitykset
Skenaarion yhteenveto
Valitse kunta

Kuntien khk-päästöjen skenaariotyökalu

Huom! Uusin työkaluversio löytyy täältä: https://skenaario.hiilineutraalisuomi.fi/

Tervetuloa muodostamaan kuntien kasvihuonekaasupäästöjen tulevaisuuspolkuja! Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalulla voit arvioida millaisia toimenpiteitä päästöjen vähentäminen ja päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää. Skenaariotyöskentelyn lähtökohdaksi jokaiselle kunnalle on laadittu niin sanottu perusskenaario, jonka lisäksi käyttäjä voi määritellä suurempiin päästövähennyksiin johtavia lisätoimenpiteitä. Työkalua kehitetään kuntien ilmastosuunnitelmien laadinnan tueksi.

Laskenta perustuu Suomen ympäristökeskuksen ALas-malliin ja Hinku-laskentasääntöihin. Skenaariotyökalun yksityiskohtaisessa menetelmäkuvauksessa on esitetty perusskenaarion laadintaperusteet ja vaikutusarvioiden laskentaoletukset.

Lisätiedot:

Santtu Karhinen (santtu.karhinen@syke.fi)