Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalu

Aloitus
Rakennusten energiankulutus
Tieliikenne
Muut sektorit
Sähkön päästökerroin
Päästöhyvitykset
Skenaarion yhteenveto
Valitse kunta

Kuntien khk-päästöjen skenaariotyökalu (2018 vuoden toteumatiedolla)

Tervetuloa muodostamaan kuntien kasvihuonekaasupäästöjen tulevaisuuspolkuja. Huomioithan, että olet skenaariotyökalun vanhemmassa versiossa – uusi löytyy täältä. Tämä versio suljetaan 30.4.2023.

Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalulla voit arvioida millaisia muutoksia päästöjen vähentäminen ja päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää. Skenaariotyöskentelyn lähtökohdaksi jokaiselle kunnalle on laadittu niin sanottu perusskenaario, jonka lisäksi kunta voi määritellä suurempiin päästövähennyksiin johtavia lisätoimenpiteitä. Työkalun suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on ollut, että sen käyttö tukee alueellisten ilmastotiekarttojen vaikutusarviointia.

Laskenta perustuu Suomen ympäristökeskuksen ALas-malliin ja Hinku-laskentasääntöihin. Skenaariotyökalun yksityiskohtaisessa menetelmäkuvauksessa on esitetty perusskenaarion laadintaperusteet ja vaikutusarvioiden laskentaoletukset.

Työkalusta pyydetään käyttäjäpalautetta osoitteisiin santtu.karhinen@syke.fi (laskenta) ja teemu.helonheimo@syke.fi (käyttö).